raadplegingen op afspraak 058 23 39 77

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie:

 

Oplossingsgerichte therapie is gericht op het herstellen van de keuzevrijheid. De oplossingsgerichte methodiek werd sterk beïnvloedt door de theorie van de gewoonten. Mensen zijn gewoontedieren. Daarnaast speelt het systemisch denken een uitermate belangrijke rol aangezien we als mensen sociale wezens zijn.

Mensen komen in therapie als de gewoonten onvoldoende werken en ze met andere woorden op grenzen botsen. Therapie heeft als doel om de keuzevrijheid te herstellen. Het versterken van bestaande hulpbronnen is een effectieve manier om de eigen competenties te versterken.

Wanneer het zelfvertrouwen groeit, vergroot het vermogen met moeilijkheden om te gaan. Oplossingsgericht therapeuten gaan ervanuit dat iedereen de competenties bezit om verandering(en) teweeg te brengen. Oplossingsgerichte therapie duidt erop dat de oplossingen toebehoren aan de cliënten. Het is een misverstand ervan uit te gaan dat de therapeut alle oplossingen bezit. De therapeut stelt jou de juiste vragen en houdt je een kritische spiegel voor zodat de cliënt zelf tot inzicht en de bijhorende oplossing(en) komt. Zodus elke moeilijkheid/zorg/probleem biedt mogelijkheden voor het vinden van eigen oplossingen. Oplossingsgericht werken is hoopgevend en geeft je terug de kracht om verder te gaan!