raadplegingen op afspraak 058 23 39 77

Delphine De Strooper

Klinisch psycholoog

Contact

 

voorstelling

Delphine De Strooper is, naast haar job als psychologe in het AZ St. Jan in Brugge,
sinds 1 april aan het werk als klinische psycholoog in de groepspraktijk.

Delphine haalde het diploma van Master in de Klinische Psychologie aan de Universiteit van Gent.
Daarnaast is Delphine psychotherapeut in opleiding (oplossingsgerichte, cognitieve systeemtherapie). 

Maatwerk staat voorop in haar aanpak. Delphine neemt dan ook uitgebreid de tijd om tijdens een kennismakingsgesprek naar u te luisteren.
Uw verhaal staat hierbij centraal. Samen met u gaat zij op zoek naar de therapie die het best aansluit bij wie u bent en naar de regelmaat in wat u nodig heeft. Maar het is ook perfect mogelijk dat u er zelf voor kiest na de intake niet verder te gaan.

Duur en tarief sessie:

-        Een intakegesprek kan makkelijk anderhalf (1.5) uur duren en kost € 65.

-        Een normale sessie duurt ongeveer één (1) uur en kost € 60.

Indien je genoodzaakt bent een consultatie te annuleren of te verplaatsen, gelieve tijdig (24u op voorhand) 
te verwittigen (per email of telefonisch). Indien er niet tijdig wordt verwittigd, heeft de hulpveerlener het recht 
om de consultatie aan te rekenen. 

Delphine is een erkende psycholoog, waardoor gedeeltelijke terugbetaling door het ziekenfonds mogelijk is. De hoogte van het bedrag en het aantal tussenkomsten dat in aanmerking komt, verschilt naargelang van uw aansluiting.

Delphine doet er alles aan om een zo kwaliteitsvol en stipt mogelijke service aan te bieden.
Als u toch verhinderd bent, graag dan een verwittiging vóór aanvang van de gemaakte afspraak.

Heb je nog meer vragen?
Neem gerust contact op.