raadplegingen op afspraak 058 23 39 77

Individuele therapie

Individuele therapie of psychotherapie of psychologische begeleiding is een methodiek om op een draagbare manier emoties te (h)erkennen, naar jezelf te kijken en inzichten te krijgen in jezelf.

Om tot het inzicht te komen worden achterliggende denkpatronen en emoties in kaart gebracht.

In de therapie wordt een veilige plek gecreëerd doordat ik als therapeut een open, nieuwsgierige houding aanneem zonder enige oordeel. Alles wordt bespreekbaar gemaakt. Dit zodat de cliënt in alle rust zijn/ haar zorgen, moeilijkheden kan exploreren met als doel te komen tot een verlichting.

De intensiteit en duur van de therapie varieert van persoon tot persoon. De algemene regel luidt: de therapie duurt zolang als nodig en nuttig  is maar zo kort als mogelijk.