raadplegingen op afspraak 058 23 39 77

Huisbezoek

Indien u toch in de onmogelijkheid verkeert om naar de praktijk te komen ,
vragen wij om een huisbezoek tijdig aan te vragen tussen 8 uur en 11 uur.

Gelieve naam en adres te vermelden, alsook de reden van het huisbezoek.

Wanneer dringende hulp nodig is, mag u steeds bellen.
Spoedgevallen krijgen altijd voorrang.

Bel het noodnummer 112 bij een levensbedreigende situatie.