raadplegingen op afspraak 058 23 39 77

Studiebegeleiding

Bij elke studiemoeilijkheid wordt er gezocht naar een remediërende aanpak-op-maat:
individueel en aangepast voor leerlingen/studenten uit alle onderwijsniveaus.

Men vertrekt steeds vanuit een positieve benadering en het uniek zijn van elke student.
Het uiteindelijke doel is dat studenten nieuwe competenties verwerven zodat ze
zelfstandig aan het werk kunnen.

Er wordt gewerkt in sessies van één tot twee uren, waarvan de frequentie en
hoeveelheid zelf worden bepaald. Tussen de sessies door kunnen er opdrachten
meegegeven worden, zodat de lerende ook thuis verder kan werken. 
 

 • Studiebegeleiding: studiemethode, plannen, samenvatten, motivatieproblemen,
  technieken van memoriseren, ...
 • Huiswerkbegeleiding: hulp bij huiswerk, extra oefenmateriaal, ...
 • Vakspecifieke bijlessen: wiskunde, statistiek, Frans, Nederlands, biologie,...
 • Hulp bij Papers, GIP, Bachelor- en Masterproeven
 • Studiekeuze
 • Examencommissie
 • Bijzondere studieomstandigheden: topsportstatuut, lees-, spelling– en rekenproblemen,
  ASS, ADD, ADHD, hoogbegaafdheid, NLD, tienermoeders, ...


Tarieven studiebegeleiding

 • Studiebegeleiding secundair onderwijs: 60 minuten -  €25
 • Huiswerkbegeleiding lager onderwijs: 60 minuten -  €15
 • Vakspecifieke bijlessen:
  • lager onderwijs 60 minuten - €20
  • secundair onderwijs: 60 minuten - €25
  • hoger onderwijs: 60 minuten - €35
 • Studiekeuze: 50 minuten - €30
 • Hulp bij Papers, GIP, Bachelor- en Masterproeven: 60 minuten - €35