raadplegingen op afspraak 058 23 39 77

Olga Goleva

Klinisch psycholoog

Contact en Voorstelling

Contact 

Voorstelling

 • Master klinische psychologie (UGent)
 • Lid van VVKP (Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen)
 • Ingeschreven bij de Psychologencommissie
 • Talen: Nederlands, Engels, Russisch 

voorstelling

Psychotherapie in groepspraktijk Medinni

U kunt bij de groepspraktijk terecht voor psychotherapie of coaching en begeleiding

Voor wie?/Doelgroep

 • Volwassenen en ouderen met psychische klachten
 • Personen die zich vragen stellen over hun verlangens, zingeving
 • Volwassenen en ouderen die behoefte aan een coach hebben om de doelen in hun leven te bereiken die ze willen bereiken

Thema’s

 • Emotionele problemen (angsten, depressie, rouwverwerking,...)
 • Levensfase-problematiek (alle vragen rondom jezelf en zingeving)
 • Persoonlijkheidsproblematieken
 • Problemen op vlak van sociale vaardigheden
 • Psychosomatische klachten (burn-out, chronische vermoeidheid, chronische pijn,…)
 • Alcoholafhankelijkheid
 • Dwanggedachten en dwanghandelingen
 • Zelfbeeld en zelfvertrouwen
 • Piekeren

Hoe werkt het?/Werkwijze

Afhankelijk van de problematiek kan een begeleiding of therapie opgestart worden.
De psychotherapie die wij aanbieden is probleemgericht.
Tijdens de sessies wordt er hoofdzakelijk gewerkt vanuit een gedragstherapeutische invalshoek.

De cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat de ‘bril’ (gedachten, herinneringen en opvattingen over gebeurtenissen) waarmee we naar gebeurtenissen in ons leven kijken een grote invloed heeft op onze emoties en ons doen en laten. Door deze gedachten om te buigen en te leren om gebeurtenissen anders te interpreteren komt er een objectievere kijk op de situatie en kunnen negatieve gevoelens verminderen of verdwijnen, waardoor ook het gedrag verandert.
Bij het uitwerken van meer realistische standpunten en gedachten maakt de psycholoog gebruik van specifieke cognitieve oefeningen en huiswerkafspraken.
De psycholoog helpt om tot bepaalde inzichten te komen en kan ook advies formuleren en voorstellen doen om bepaalde acties te ondernemen.
Eventueel kunnen binnen een sessie ook actieve oefeningen worden opgenomen (bv. rollenspel).

Concreet:

 1. Aanmelding
 • Maak een afspraak voor een intakegesprek via de tel. 058 23 39 77
 1. Intakegesprek
 • Een kennismakingsgesprek waarbij de hulpvraag en verwachtingen in kaart worden gebracht
 • We bespreken hoe we je verder kunnen helpen
 1. Psychotherapie
 • Het aantal en de frequentie van de vervolgsessies hangt af van de problematiek
 • We gaan actiegericht met jou aan de slag
 • We gebruiken uitsluitend methodieken die 'evidence based' zijn,
  d.w.z. waarvan de efficiëntie wetenschappelijk is aangetoond
 1. Nazorg
 • Je kan na de begeleiding op regelmatige basis contact blijven houden als je dat wenst

Beroepsgeheim en privacy

De psycholoog is gebonden aan het beroepsgeheim.
We delen geen informatie met derden tenzij je daar zelf om vraagt.
Je kiest zelf of wij contact houden met je huisarts of je doorverwijzer.

Tarieven en betalingsvoorwaarden

 • Intake (eerste aanmelding, 60 min): 55 Euro
   
 • Vervolgsessie (afhankelijk van de context varieert de duur van de sessie tussen 45 – 60 min): 55 Euro

De afrekening gebeurt contant na elke sessie.

We trachten tijdig te starten en te stoppen tijdens de consultaties.
Bij laattijdig aankomen zal de volledige sessie in rekening worden gebracht.
Gelieve ook even te verwittigen indien u wat later zal zijn.
Indien u de sessie minder dan 24u op voorhand annuleert, kan de helft van de sessie in rekening worden gebracht.
Bij annulatie de dag van de sessie zelf of indien u nalaat te verwittigen, wordt de volledige sessie in rekening gebracht.

Tot op heden is er nog geen terugbetaling voorzien door het RIZIV.
In sommige gevallen betaalt het ziekenfonds u een (beperkt) deel terug.
Om te weten of u recht hebt op gedeeltelijke terugbetaling, vraagt u dit best na bij uw mutualiteit.