raadplegingen op afspraak 058 23 39 77

Terugbetaling

Diabetes en RIZIV

Diabetespatiënten hebben tweemaal per jaar recht op een tussenkomt van het RIZIV.
Terugbetaling voor diabetespatiënten kan enkel bij het voorleggen van een voorschrift van de (huis-)arts.
 

Mutualiteiten

Verschillende ziekenfondsen voorzien een tegemoetkoming voor een podologische consultatie.
Deze vergoeding verschilt van mutualiteit tot mutualiteit en is afhankelijk van regio en leeftijd.
U neemt best contact op met uw eigen mutualiteit voor meer informatie.
 

Verzekeringen

Individuele of aanvullende verzekeringen van uw werkgever kunnen soms recht geven
op een teruggave van de podologische zolen.
U neemt best contact op met uw eigen werkgever of verzekeringsmaatschappij.